ประชาสัมพันธ์

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
by Admin User - Monday, 1 March 2021, 12:37 PM
 

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

https://forms.gle/b6uCj5LoUPeQVNcY6

 
Picture of Admin User
แบบสมัครเข้ารับการอบรม Moodel ร.ร.ทองผาภูมิ 15-16 มิถุนายน 2563
by Admin User - Saturday, 6 June 2020, 2:34 PM
 

username,password,firstname,lastname,email
1930800057694,1930800057694,tmk-ครูศรัญญา,แก้วหนูนวล,1930800057694@ptv.ac.th
1710900099447,1710900099447,tmk-ครูมาลัยพร,สระทองจันทร์,1710900099447@ptv.ac.th
1329900274747,1329900274747,tmk-ครูศุภโชติ,บุญไว,1329900274747@ptv.ac.th
1560200065207,1560200065207,...

Read the rest of this topic
(522 words)