ประชาสัมพันธ์

"โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้ของเด็กหยุดไม่ได้"

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

1

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ร.ร.บางสะพานวิทยา
โดย Admin User - อังคาร, 6 เมษายน 2021, 1:59PM
 

username,password,firstname,lastname,email
bp1,1234,ครููอำภา,คงกระพันธ์,bp1@bp.ac.th
bp2,1234,ครููธมลวรรณ,เคล้าคลึง,bp2@bp.ac.th
bp3,1234,ครููนวพร,วัฒนศฤงคาร,bp3@bp.ac.th
bp4,1234,ครููนันทวี,พูนจารุวัฒน์,bp4@bp.ac.th
bp5,1234,ครููชีวารัตน์,ยอดยิ่ง,bp5@bp.ac.th
bp6,1234,ครููสุณิสา,สุวรรณเกิด,bp6@bp.ac....

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(442 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
แบบสมัครเข้ารับการอบรม Moodel ร.ร.เมืองปราณบุรี
โดย Admin User - เสาร์, 6 มิถุนายน 2020, 2:34PM
 

username,password,firstname,lastname,email
mb01,1234,มบ.-ครูพรจงกล,ปิ่นทัศน์,mb01@mb.ac.th
mb02,1234,มบ.-ครูสุรางค์รัตน์,มาลี,mb02@mb.ac.th
mb03,1234,มบ.-ครูปทิตตา,ทวีศักดิ์,mb03@mb.ac.th
mb04,1234,มบ.-ครูมลิตา,อัจกลับ,mb04@mb.ac.th
mb05,1234,มบ.-ครูจำเนียน,บรรลือทรัพย์,mb05@mb.ac.th
mb06,1234,มบ.-ครูเ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(477 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
โดย Admin User - จันทร์, 1 มีนาคม 2021, 12:37PM
 

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

https://forms.gle/b6uCj5LoUPeQVNcY6