การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์

3 over 2 = straight H subscript 2 superscript 3square root of 5straight C subscript 2 superscript 4 subscript blank superscript blank

แก้ไขครั้งสุดท้าย: เสาร์, 20 มิถุนายน 2020, 4:03PM